IKAO

1992-yil 3-i l Ơzbekiston Parlamenti xalqaro fuqaro aviasi si tơğrisidagi Konvensi ni (03.07.1992-yildagi 666-XII-son Oliy Kengash qarori) ratifikasi  qildi va 1992-yil 12-no brda Ơzbekiston Respublikasi xalqaro fuqaro aviasi si tashkiloti (IKAO)ga tegishli majburi tlarni ơz zimmasiga olgan holda tơliq a'zo bơldi. 1992-yil 3-i l Ơzbekiston Parlamenti xalqaro fuqaro aviasi si tơğrisidagi Konvensi ni (03.07.1992-yildagi 666-XII-son Oliy Kengash qarori) ratifikasi  qildi va 1992-yil 12-no brda Ơzbekiston Respublikasi xalqaro fuqaro aviasi si tashkiloti (IKAO)ga tegishli majburi tlarni ơz zimmasiga olgan holda tơliq a'zo bơldi. IKAOning asosiy vazifalaridan biri jahon fuqaro aviasi sida  gona dastur bơyicha xalqaro standartlarni ishlab chiqish va qabul qilishdir. Bunday standartlar hozirda Chikago Konvensi sida 19 Ilovalarida belgilangan.

Ơzbekiston Respublikasining aviasi  qoidalari va respublika fuqaro aviasi si sohasidagi boshqa huquqiy hujjatlar IKAO xalqaro standartlari asosida qabul qilingan.Agentlik IKAOdan zamon talablarini hisobga olgan holda  ngi qabul qilingan ёki mavjud xalqaro standartlarni ơzgartirish bơyicha takliflarni kơrib chiqmoqda.Ơzbekiston Respublikasida rơyxatdan ơtgan  ngi havo yơllarini rơyxatga olish va ularni IKAO ramzlarini olish bơyicha IKAO bilan ơzaro hamkorlik amalga oshirilmoqda.

IKAO mintaqaviy Evropa b rosi (Ơzbekistonni ơz ichiga olgan IKAO mintaqaviy vakolatxonasi) tomonidan tuzilgan bir qator seminar va amaliёtlarda Agentlik vakillari, "Ơzbekiston havo yơllari" AJ, AO "Ơzbekiston aeroportlari" va "Ơzaeronavigasi " markazi vakillari doimiy ravishda ishtirok  tib kelmoqdalar. 

Agentlik parvoz xavfsizligi va aviasi  xavfsizligini ta'minlash borasida IKAO ơtkazib kelaёtgan tadbirlarda hamkorlik qilib qatnashmoqda. Ơzbekiston Respublikasi fuqaro aviasi si IKAO doirasida parvoz xavfsizligini nazorat qilishni tashkil etish davlatlaridagi tekshirishlarni ơtkazish bơyicha IKAO Umumjahon dasturida, shuningdek, davlatlarda aviasi  xavfsizligi sohasida tekshirishlar ơtkazish bơyicha IKAO Umumjahon dasturida ishtirok etadi. 

Ơzbekiston Respublikasi va IKAO ơrtasida quyidagi memorandumlar imzolandi:Ơzbekiston Respublikasi va xalqaro fuqaro aviasi si tashkiloti (IKAO) ơrtasida parvoz xavfsizligini nazorat qilish tashkilotining Umumjahon audit dasturi doirasida doimiy monitoring mexanizmi haqida ơzaro anglashuv memorandumi;Xalqaro fuqaro aviasi si tashkiloti va Ơzbekiston Respublikasi ơrtasida tashkilotning aviasi  xavfsizligi sohasidagi Umumjahon audit dasturi doirasida uzluksiz monitoring mexanizmi tơğrisida memorandumi.  Agentlik respublika fuqaro aviasi si vakillariga IKAO va Singapur fuqaro aviasi si Akademi sining qơshma ơquv dasturi, IKAO-Kore ning rivojlanaёtgan mamlakatlardan mutaxassislar tayёrlash bơyicha qơshma dasturi ơquv kurslarida ishtirok etish uchun zarur ёrdam kơrsatib kelmoqda.

  1. Konventsiyalar va tegishli aktlar
  2. Shartnoma va kelishuvlar 
  3. IKAO  qoidalar tartibi va ma'muriy nizomlari
  4. Konventsiya  Ilovalari (ANNEX)
  5. Navigatsiya hizmatlari qoidalari
  6. Assambleya 
  7. Kengash (materiallar, tadbirlar, hisobotlar, nashrlar)
  8. Navigatsiya
  9. Havo transporti
  10. Huquq 

2020 y. 20 noyabrga Agentlik ihtiyoridagi IKAO xujjatlar katalogi.(Qiskartirilgan ko'rinishi) 

  Katalogni yuklab oling 0.11 Мб

Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 26.01.2021 16:56:38

Chop etiladigan nusxasi