O‘zbekiston Respublikasi fuqaro va eksperimental aviaciyasi normativ-xuquqiy aktlar

№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O'zR AQ 10 O'zbekiston Respublikasining fuqaro aviatsiyasi xavo kemalarida parvoz xavfsizligini taminlovchi Davlat dasturi 85 Kuchga kirish  Havola
2 O'zR AQ 12 Aviatsiya ishlariga mansub xizmatlar ro'yxati 94 Kuchga kirish  Havola
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 AQ 21 Aviatsiya texnikasini, loyixalashtiruvchilarni va ishlab chiqarishni tashkillashtiruvchilarni sertifikatlash jarayonlari Kuchga kirish  Havola
2 AQ 23 Engil fuqaro kemalarni uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
3 AQ 25 Transport turkumiga kiruvchi fuqaro kemalarini uchishga yaroqliyligi Kuchga kirish  Havola
4 AQ 27 Normal darajadagi vintqanotli apparatlarning uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
5 AQ 29 Normal darajadagi vintqanotli apparatlarning uchishga yaroqliylik transportlari Kuchga kirish  Havola
6 O‘zR AQ 30 Fuqaro havo kemalarining uchishga yaroqlilik sertifikatni berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 37 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.371 Мб
7 AQ 31 Uchsh jarayonida foydalanilayotgan bo’sh aerostatlarning uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
8 AQ 33 Xavo kemalarining dvigatellarini uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
9 AQ 34 Atrof muxitni muxofaza qilish. Aviatsiya dvigatellaridan ifloslangan moddalarni bartaraf etish. Normalar va sinov Kuchga kirish  Havola
10 AQ 35 Xavo vintlarini uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
11 AQ 36 Xavo kemalarni xududdagi shovqinga sertifikatlash Kuchga kirish  Havola
12 AQ 39 Uchishga yaroqliylik buyruqlari Kuchga kirish  Havola
13 O‘zR AQ 44 Fuqaro havo kemalariga ro‘yxat belgisi va davlat tanish belgisini hamda boshqa belgilarni qayd etish aviatsiya qoidalari 41 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.15 Мб
14 O‘zR AQ 45 Fuqaro havo kemalarini ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risida guvohnomani berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 39, 40 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.33 Мб
15 O‘zR AQ 46 O‘zbekiston Respublikasining eksperimental havo kemalarini davlat ro‘yxatiga olish aviatsiya qoidalari 39 Kuchga kirish  Havola
16 O'zR AQ 47 Fuqaro havo kemalariga shovqin bo‘yicha sertifikatni berish tartibi to‘g‘risidagi nizom Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.421 Мб
17 O'zR AQ 48 Fuqaro havo kemalarning radiojihozlar sertifikatni berish tartibi to‘g‘risidagi nizom Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.328 Мб
18 AQ-VD Xavo kemalarini yordamchi dvigatellarini uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
19 AQ-OLS Juda engil kemalarni uchishga yaroqliylik normalari Kuchga kirish  Havola
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 60 O‘zR fuqaro va eksperimental aviasiyasida aviasiya xodimlariga tegishli lavozimlar ro'yxati 48 Kuchga kirish  Havola
2 O‘zR AQ 61 O‘zR FA aviatsiya xodimlariga guvohnoma va malaka berish 47, 49 Kuchga kirish  Havola
3 O‘zR AQ 62 Fuqaro va eksperimental aviatsiyada uchuvchilar tarkibi uchun yoshga oid chegaralarni kiritish to'g'risida Kuchga kirish  Havola
4 O‘zR AQ 67 O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasining aviatsiya xodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risidagi nizom — 2002 y. 49 Kuchga kirish  Havola
5 O‘zR AQ 68 O‘zR FA aviakorxonalarida TUEK tayinlash tartibi haqida Nizom Kuchga kirish  Havola
6 O‘zR AQ 69 Fuqaro aviatsiyasining aviatsiyasiya hodimlarini tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish uslublari Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.753 Мб
7 O‘zR AQ 70 Fuqaro aviatsiyasida aviatsiya xodimlarini psixologik tekshiruv va o‘qishga nomzodlarni  kasbiy psixologik tanlov uslublari Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.219 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 71 O‘zR FA havo transportiga xizmat ko‘rsatish 55 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.664 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 91 O‘zR havo mintaqasida fuqaro va eksperemental aviatsiyasida parvoz qoidalari 62-70 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 1.795 Мб
2 O‘zR AQ 92 O‘zR FA uchish ishlarini taskil qilish qoidalari 51 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.681 Мб
3 O‘zR AQ 93 Fuqaro aviatsiyasida aeronavigatsiya 62-64 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.553 Мб
4 O‘zR AQ 94 O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasining havo kemalari ekipaj a‘zolarining ish vaqti va dam olish vaqtini normalashtirish Kuchga kirish  Havola
5 O‘zR AQ 95 O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasi havo kemalari bortkuzatuvchilarining ishlarini tashkil etish qoidalari Kuchga kirish  Havola
6 O‘zR AQ 96 FA radiotelefon aloqasi Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.266 Мб
7 O‘zR AQ 97 Samolyotlar (vertolyotlar)da kompleks mashq qilishni kvalifikasiyaviy baxolash mezonlari Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.053 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 131 O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasida ХК ekspluatant sertifikatini berish 44 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.246 Мб
2 O‘zR AQ 142 O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasining aviakorxonalaridagi o‘quv yurtlarini sertifikatlash qoidalari 49 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.256 Мб
3 - O‘zbekiston Respublikasining aviatsiya qoidalari talablarini bajarishdan ozod qilish tartibi to‘g‘risidagi ko‘rsatma ПКМ 346 от 17.12.14г. Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.683 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O'zR AQ 145 Havo kemalariga texnik xizmat ko‘rsatish tashkilotiga sertifikat berish tartibi to‘g‘risidagi nizom 37 Kuchga kirish  Havola
2 ICAO/DAQ 2021 yilning 7-nashri “Samoletlarni yer ustida muzlashidan saqlash” uslubiy tavsiyalar Kuchga kirish  Havola
3 O'zR AQ 146 Havo kemalarining texnik ekspluatatsiyasida uchishga yaroqliligini saqlash bo‘yicha qo‘llanma Kuchga kirish  Ko`chirib olish 1.758 Мб
4 - O‘zbekiston Respublikasining aviatsiya qoidalari talablarini bajarishdan ozod qilish tartibi to‘g‘risidagi ko‘rsatma ПКМ 346 от 17.12.14г. Kuchga kirish  Havola
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 150 Parvoz xavfsizligiga tahdid soluvchi obyektlarning markirovkasiga talablar 20 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.073 Мб
2 O‘zR AQ 153 Fuqaro va eksperimental aviatsiya aerodromlarini ishga tushirish yaroqlilik meyori 30 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 8.886 Мб
3 O‘zR AQ 158 Fuqaro va eksperimental aviatsiyasi aerodromlaridan foydalanishda yaroqlilik meyoriga muvofiq baholash uslublati Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.242 Мб
4 O‘zR AQ 160 O‘zR fuqaro va eksperimental aviatsiya aerodromlarini sertifikatlash qoidalari 30 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.516 Мб
5 O‘zR AQ 161 O’zR fuqaro aviatsiyasida XK xalqaro parvozlar uchun aeroport (aerodromlami) ochish tartibi xaqidagi Nizom 77 Kuchga kirish  Havola
6 O‘zR AQ 162 Fuqaro aviatsiyani aviatsiya yoqilg‘i-moylash materiallari va maxsus suyuqliklar bilan ta‘minlash texnologiyasi Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.983 Мб
7 O‘zR AQ 173 O’zR FA aeronavigatsiya xaritalami (chizmalami) tayyorlash Qoidalari Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.663 Мб
8 O‘zR AQ 174 Aeronavigatsiya axboroti xizmati (3-son o‘zgarishi bilan) 57 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.425 Мб
9 O‘zR AQ 176 Parvozlar va aviatsiya elektr aloqalarini radiotexnik ta‘minlash 58, 59 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.63 Мб
10 O‘zR AQ 179 Fuqaro aviatsiya meteorologik ta‘minoti bo'yicha yo'riknoma Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.048 Мб
11 O‘zR AQ 180 Fuqaro va eksperimental aviatsiya meteorologik ta‘minoti 57 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.404 Мб
12 - O‘zbekiston Respublikasining aviatsiya qoidalari talablarini bajarishdan ozod qilish tartibi to‘g‘risidagi ko‘rsatma ПКМ 346 от 17.12.14г. Kuchga kirish  Havola
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 111 O‘zR Fuqaro Aviatsiyasida Qidiruv va Avariyaviy-Qutqaruvni parvozda ta’ minlash bo’yicha Qo’llanmasi (FA QAQPTQ-94) 79 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 5.536 Мб
2 O‘zR AQ 112 O'zbekiston Respublikasi Yagona aviatsiya qidiruv-qutqaruv xizmatining qidiruv va qutqaruv bo‘yicha Koordinatsiya markazi xaqidagi Nizom 79 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.539 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR AQ 121 - XFU O‘zR fuqaro havo kemasida aviatsiya hodisalari va intsindentlarini tekshirish qoidalari 86 Kuchga kirish  Havola
2 O‘zR AQ 122 Xavo xarakatidagi aloxida vaziyatlar xaqida xavo kemalari ekipajlarining majburiy xabarnoma va bildirishnomalari shakllarini tasdiqlash to’g’risida Kuchga kirish  Ko`chirib olish 2.477 Мб
3 O‘zR AQ 123 Fukaro aviasiysi havo kemalarining parvoz ma'lumotlarini yig’ish, tahlil qilish, saqlash hamda ulardan foydalanish bo'yicha qoidalari Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.788 Мб
№№O'zR AQ O‘zR NXX nomlanishi O‘zR Havo kodeksining moddalari Status Ko`chirib olish
1 O‘zR VM 2019 yil 25 yanvardagi 59-son qarori - XFU O’zR fuqaro aviasiyasini g'ayriqonuniy aralashuv harakatlaridan aviatsiya xavfsizligi jihatidan himoyalashni ta'minlash Milliy dasturi 91 Kuchga kirish
2 O‘zR VM 2016 yil 2 iyundagi 183-son qarori O‘zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasida aviatsiya xavfsizligi ko‘zdan kechiruvini o'tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida 91 Kuchga kirish  Havola
3 O‘zR AQ 182 O‘zR fuqaro aviatsiyasida aviatsiya xavfsizligi bo’yicha instruktorlarni sertifikasiyadan o'tkazish 91 Kuchga kirish  Havola
4 O‘zR AQ 195 Havo transportida yo'lovchi va bagaj tashish QOIDALARI 95 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.295 Мб
5 ЎзР АҚ 196 Muntazam xalqaro parvozlarni bajarish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasi tashuvchilarini tayinlash tartibi to'g'risida NIZOM 74 Kuchga kirish  Havola
6 O‘zR AQ 197 Yuklami xavoda tashish Qoidalari 95 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.537 Мб
7 O‘zR AQ 198 Havo transportida xabfli yuklarni tashish oidalari 107 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 5.349 Мб
8 O‘zR AQ 199 ХК bortida passajirlar madaniyati Qoidalari 92 Kuchga kirish  Ko`chirib olish 0.139 Мб

Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 18.05.2020 14:30:45

Chop etiladigan nusxasi