Коррупцияга қарши кураш

Комиссия раиси:

 • Т.А.Назаров - “Ўзавиация” агентлиги директори.

Комиссия раиси ўринбосари:

 • A.Г.Таджибайев (AХ ва КҚКБ бошлиғи).

Комиссия аъзолари:

 • И.Р.Байбурина (бош юрисконсулт);
 • Р.М.Нишанов (СПБНБ бошлиғи);
 • Р.A.Набиев (AҲҲБН бошлиғи);
 • Р.З.Салахиддинов (НКУЯБ бошлиғи);
 • И.Н.Ниғматуллайев (AСАОЖРБ бошлиғи);
 • Ш.Р.Халитов (ГББ бошлиғи);
 • Н.Б.Баймурзайева (ТA ва ХЕЕРББ бошлиғи);
 • М.A.Ҳусанов (УУAРФНБ бошлиғи);
 • Д.И.Хрипунов (AКТБ бошлиғи);
 • Д.М. Муҳамедова (ходимлар бўйича бош мутахассис);
 • Н.У.Индина (бош ҳисобчи);
 • У.A.Умарова (девонхона мудири).

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиациясида Коррупцияга қарши курашиш комплаенс назоратини амалга ошириш
Низоми

 

1. Умумий қоидалар

 1. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиациясида Авиатсия хавфсизлиги ва Корруптсияга қарши курашиш комплаенс-назорат бўлимининг (кейинги ўринларда – Бўлим деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиацияси (кейинги ўринларда “Ўзавиация” агентлиги деб юритилади) мақоми, асосий вазифалари, функтсиялари, ҳуқуклари, жавобгарлиги, фаолиятини ташкил этиш ва ҳисобот бериш тартиби, шунингдек ходимларнинг функтсионал вазифалари ва маъсулиятини белгилайди.
 2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга, Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиацияси тугърисидаги Низом ва бошқа қонун ости хужжатлари талабларига амал қилади.
 3. Бўлим ўз ташкилотларида корруптсия ҳолатларини барвақт аниқлаш ва олдини олиш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш, манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик ҳамда корруптсияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш чораларини кўришга масъул ҳисобланади.
 4. Бўлим ўз фаолиятида бевосита Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги фуқаро авиацияси директорига бўйсунади.
 5. Бўлим ходимларининг лавозими йўриқномаси директор томонидан тасдиқланади.

2. Бўлимнинг вазифалари

 1. Бўлим қўйидаги вазифаларни амалга оширади:
 • “Ўзавиация” агентлигида яширин иқтисодиёт ва корруптсияга қарши қурашиш бўйича “комплаенс-назорат” (cомплианcе-cонтрол) тизимини жорий этиш ва такомиллаштириш;
 • “Ўзавиация” агентлигида “инсон омили” таъсири мавжуд фаолият йўналишларни аниқлаш;
 • ўз ваколати доирасида “Ўзавиация” агентлигининг соҳавий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидаги корруптсион нормалар ва номувофиқликлар юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;
 • “Ўзавиация” агентлиги тизимида фаолият юритаётган давлат хизматчиларида корруптсияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш мақсадида Ходимлар билан ишлаш бошқармаси билан ҳамқорлиқда ишга қабул қилинишга ёки янги лавозимга номзод шахсларни ҳар томонлама ўрганиш (шу жумладан номзодни муқаддам жиноий жавобгарликка тортилган ёки тортилмаганлиги юзасидан Ички ишлар вазирлиги Тезкор маълумотлар бошқармасидан ахборотлар олиш), ходимларни тайёрлаш ҳамда малакасини оширишда илгъор усулларини тизимли равишда жорий этишда қатнашади.

 3. Бўлимнинг функтсиялари

 1. Бўлимнинг функтсиялари қуйдагилар:
 • корруптсия хавф-хатарларини ўз вақтида аниқлаш, уларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш, бартараф этиш;
 • ходимлар томонидан ички этикет қоидаларига қатъий риоя этилишини назорат қилиш ва хизмат вазифаларни бажаришда манфаатлар тўқнашуви ҳақида хабар бериш ҳал қилиш масалаларини тартибга солиш;
 • ўз ваколати доирасида “Ўзавиация” агентлиги томонидан амалга ошириладиган давлат харидлари, маблагъларини сарфланишида шаффов ва самарали тизимини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
 • маъмурий ва бюракратик тўсиқларни бартараф этиш, тартибларни соддалаштириш, тезкорлигини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;
 • корруптсияга қарши курашиш соҳасидаги халқаро стандартлар ва хорижий тажрибани ўрганиш ва қўллаш;
 • “комплаенс-назорат” (cомплианcе-cонтрол) тизимини жорий этиш мақсадида корруптсияга қарши курашиш соҳасида юқори тажрибали, рейтинги юқори ҳалқаро ташкилотлар мутухассисларини жалб этиш чораларини кўриш;
 • “Ўзавиация” агентлигига келиб тушадиган мурожаатларни кўриб чиқиш ва жавоб тайёрлашда иштирок этиш;
 • иш фаолиятига оид ахборот-таҳлил маълумот ва хисоботларни тайёрлаш.

4. Бўлимнинг ҳуқуқлари

 1. Бўлим ўз зиммасига юклатилган вазифалар ва функтсияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:
 • ўзи фаолият юритаётган “Ўзавиация” агенлиги ходимларидан уларнинг ваколатига кирувчи масалалар юзасидан таҳлилий материалларни, хулосаларни, статистик ва бошқа маълумотларни олиш;
 • хизмат мажбуриятларини бажариш доирасида “Ўзавиация” агенлиги ходимларидан зарур ёрдам сўраш ва олиш;
 • “Ўзавиация” агенлиги ходимлари фаолиятида аниқланган корруптсиявий ҳуқуқбузарликлар юзасидан хизмат текширувларини ўтказиш;
 • “Ўзавиация” агенлиги директорига корруптсияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича таклифлар киритиш;
 • ўз фаолияти доирасида “Ўзавиация” агенлиги тизимига ёзма кўрсатмалар, топшириқ хатлари ва тавсиялар бериш;
 • “Ўзавиация” агенлигининг корруптсияга оид мажлисларида иштирок этиш;
 • текширувлар ўтказиш, ҳужжатларни талаб қилиш, ходимлардан ёзма тушунтиришлар олиш.

5. Бўлимнинг мажбуриятлари

 1. Бўлим ўз зиммасига юклатилган вазифалар ва функтсияларни бажариш учун қуйидаги мажбуриятларга эга:
 • ушбу Низом ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан юклатилган функтсияларни зарур даражада ва самарали бажариш;
 • қонунчилик ҳужжатлари талабларига қатъий риоя қилиш ва ўз ваколат доирасидан четга чиқмаслик;
 • “Ўзавиация” агенлиги тизимида жиноят аломатлари, хусусан корруптсия ҳолатлари аниқланганлиги тўгърисида зудлик билан тўгъридан-тўгъри юқори турувчи орган, Агентлик ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бериш;
 • “Ўзавиация” агенлигининг корруптсияга қарши курашиш сиёсати, одоб-ахлоқ қоидаларининг корруптсияга оид қисмининг бузилганлиги факти юзасидан ташкилот раҳбариятига маълумотномалар киритиш;
 • ҳар чоракда, кейинги чорак биринчи ойининг биринчи ўн кунлигида корруптсияга қарши курашиш борасида амалга оширилган ишлар ва чора-тадбирлар тўгърисидаги чораклик ҳисоботни Агентликка тақдим этиш;
 • Бўлим ходимлари корруптсияга қарши курашиш соҳасида фаолият юритувчи ходимларга мўлжалланган ўқув курслари ёки махсус семинар-тренингларда иштирок этади. Ўқув курслари ёки махсус семинар-тренинглар ташкилот ёхуд Агентлик томонидан ташкил этилиши мумкин.
 • Бўлим фаолиятининг натижадорлиги ташкилотда корруптсияга қарши курашиш тизимининг самарадорлик ва мақсадли кўрсаткичларига эришиш натижаларига асосан баҳоланади.
 • Бўлим фаолиятининг мақсадли кўрсаткичлари ташкилотнинг биринчи раҳбари томонидан тасдиқланади.
 • Бўлим фаолияти самарадорлигининг мақсадли кўрсаткичларига эришиш устидан назорат Агентлик томонидан амалга оширилади.

6. Якуний қоидалар

 1. Ушбу Низом талабларини бузганликда ябдор деб топилган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.
т/р Тадбирлар Бажарилиш санаси Жавобгар шахслар
1. Коррупцияга қарши курашиш масаласида тегишли вазирлик ва идоралардан ваколатли мутахассисларни жалб этган ҳолда бир қатор маърузалар ўтказиш. 2022 й. давомида Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
2. "Ўзавиация" агентлигининг веб-сайти, шу жумладан "ишонч телефони" орқали коррупциянинг олдини олиш масалалари бўйича жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат қилиш механизмини таъминлаш ҳамда "ишонч телефони" ва "Ўзавиация"агентлигининг веб-сайти орқали келиб тушган жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини таҳлил қилиш. Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари Директор ёрдамчиси АКТ бўлими бошлиғи  
3. Давлат органлари ва ташкилотларининг масъул ходимлари томонидан қисқа муддатли таълим курсларини иш бўйича қабул қилингандан сўнг ва муайян давр ўтганидан сўнг хизмат одоб-ахлоқи, манфаатлар тўқнашувини ҳал этиш ва коррупцияга қарши курашишнинг бошқа йўналишлари бўйича ўтишини ташкил этсин. 2022 й. давомида Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
4. "Ўзавиация" агентлигида коррупция кўринишлари мониторинги. Har chorakda Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
5. Жисмоний ва юридик шахсларнинг веб-сайт орқали "Ўзавиация" агентлиги фаолияти тўғрисидаги ахборотдан фойдаланишини таъминлаш механизмини назорат қилиш ва ижро этиш. 2022 й. давомида Директор ёрдамчиси АКТ бўлими бошлиғи  
7. Норматив-ҳуқуқий хужжатлар лойиҳалари ва уларнинг "Ўзавиация" агентлиги лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказиш, якуний ҳуқуқий хулоса тайёрлаш. 2022 й. давомида Корруптсияга қарши текширув ўтказиш бўйича махсус ишчи гуруҳ
8. "Ўзавиация" агентлиги ходимлари томонидан одоб-ахлоқ кодексининг ижросини назорат қилиш ва ходимлар ўртасида манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш. Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари Касаба қўмитаси Директор ёрдамчиси
9. Ҳуқуқий тарғибот ва ҳуқуқий маърифат бўйича чоралар кўриш, шу жумладан коррупсион намойишлар олдини олиш масалаларида кўргазмали материаллар (плакатлар, буклетлар, флерлар) тайёрлаш. 2022 й. давомида Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
10. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, коррупцияга қарши курашиш агентлиги ва Адлия вазирлиги томонидан коррупцияга қарши курашиш масалалари бўйича ўтказиладиган семинар ва тренингларда, курсларда иштирок этиш. 2022 й. давомида Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
11. Коррупцияга қарши курашиш ва жамоатчилик назорати соҳасида умумеътироф этилган халқаро стандартлар ва ижобий хорижий тажрибани ўрганиш. Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
12. Коррупцияга қарши фаолият билан шуғулланадиган ва иштирок етувчи бошқа давлат органлари ва ташкилотлари билан ҳамкорликни амалга ошириш. Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
13. Коррупциянинг олдини олиш ва коррупцияга қарши курашиш бўйича коррупцияга ва ички ҳужжатларга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларига "Ўзавиация" агентлиги ходимлари томонидан риоя этилишини назорат қилиш. Доимий равишда Коррупцияга қарши курашиш комиссияси аъзолари
14. Ўзбекистон Республикасининг меёрий хужжатларига мувофиқ харидларни амалга ошириш 2022 yil davomida Коррупцияга қарши кураш комиссияси аъзолари Бош юрист консулът
И.Р. Байбурина
Бош ҳисобчи
Н.У. Индина
15. Ўзбекистон Республикаси фуқароларини "Ўзавиация" агентлиги га ишга қабул қилишда шаффофликни таъминлаш. Очиқ танловларни ўтказиш, барча иштирокчиларни ишга олиш учун тенг шароитларни таъминлаш. 2022 yil davomida Танлаш ва жойлаштириш комиссияси Кадрлар бўйича бош мутахассис
Д.М. Мухамедова
Коррупциявий хавф - хатарни миниммаллаштириш бўйича чоралар / тадбирлар / тартиб - таомиллар Амалга ошириш механизми Бажариш муддатлари Масъул ижрочилар
1. Бўлимга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ва ички ҳужжатларни коррупция элементлари мавжудлигига текшириб бориш 1. Бўлимга тегишли меъёрий-ҳуқуқий ва ички ҳужжатларни коррупция элементлари мавжудлигига текшириш.
2. Текшириш жараёнида аникланган камчиликларни бартараф этиш.
2022 йил давомида Бўлим бошлиқлари Етакчи мутахассислар
2. Давлат харидларида коррупция хавфини камайтириш 1. Ўзбекистон Республикасининг меъёрий ҳужжатларига мувофиқ харидларни амалга ошириш;
2. Харидни амалга оширувчи комиссия таркибига коррупцияга қарши кураш комиссияси вакилларини киритиш;
3. Давлат харидларининг барча босқичларида ҳужжатларни ҳуқуқий тўғри тайёрлаш.
2022 йил давомида Бош юрист консульт Байбурина И.Р.

Бош ҳисобчи
Индина Н.У.
3. “Ўзавиация” агентлиги ходимларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан билим даражасини ошириш 1. Коррупцияга қарши курашиш масалалари бўйича семинарлар, учрашувлар, давра суҳбатларида иштирок этиш ва ушбу ишларни Ўзавиация” агентлигида ташкил этиш;
2.“Ўзавиация” агентлигининг коррупсияга қарши курашиш соҳасида Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги билан ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш.
2022 йил давомида Бош юрист консульт Байбурина И.Р.
4. Ўзбекистон Республикаси фуқароларини “Ўзавиация” агентлигига ишга қабул қилишда шаффофликни таминлаш. Очиқ танловларни ўтказиш, барча иштирокчиларни ишга олиш учун тенг шароитларни таъминлаш. 1. Бўш иш ўринларининг шаклланиш санаси ва ишга қабул қилиш тугаши, малака талаблари ва талабнома берувчи учун зарур ҳужжатлар рўйхати кўрсатилган ҳолда жорий бўш иш ўринлари мунтазам равишда янгилаб турилишини амалга ошириш.
2. Ички ҳужжатларни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқлаштириш.
2022 йил давомида Кадрлар бўйича
бош мутахассис Мухамедова Д.М.
Ахборот-коммуникация технологиялари бўлим бошлиғи
Хрипунов Д.И.
Бўлим номи Рухсат бериш тури Асос Ходимларнинг Ф.И.Ш. Егаллаб турган лавозими
1. Учувчисиз учиш аппаратларидан фойдаланиш ва назорат қилиш бўлими Фуқаро авиацияси учувчисиз учиш қурилмаларидан фойдаланишга рухсат бериш тўғрисида хулоса. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 31 августдаги 287-сонли “Ўзбекистон Республикасининг фуқаро ва давлат авиациясида учувчисиз учиш қурилмаларидан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги” низомига мувофиқ. Хусанов Мурод Аброрович Учувчисиз учиш аппаратларини ҳисобга олиш ва фойдаланишини назорат қилиш бўлими бошлиғи
Худайкулов Ровшан Мухидинович Учувчисиз учиш аппаратларини ҳисобга олиш ва фойдаланишини назорат қилиш бўлими етакчи мутахассис-инспектори
2. Ҳаво кемалари учишга яроқлилиги бўлими

1. Фуқаро ҳаво кемасини давлат рўйҳатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома;

2. Фуқаро ҳаво кемасини учишга яроқлилик сертификати;

3. Фуқаро ҳаво кемаларига шовқинлар бўйича сертификат;

4. Фуқаро ҳаво кемаларига радио жихозлар бўйича сертификат;

5. Ҳаво кемалари техник хизмат кўрсатиш ташкилоти сертификати

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 1 мартдаги 58-сон “Тадбиркорлик субъектларининг фуқаро авиацияси соҳасида рухсат бериш тартиб- таомилларидан ўтиши тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида” қарори. Салахитдинов Рустам Зайнабидинович Ҳаво кемалари учишга яроқлилиги бўлими бошлиги
3. Сертификатлаш ва парвозларни амалга оширилишини назорат қилиш бўлими Ўзбекистон Республикаси Фуқаро авиацияси эксплуатанти сертификатини бериш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тадбиркорлик субектларининг фуқаро авиацияси соҳасида рухсат бериш тартиб-таомилларидан ўтиши тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги 2016 йил 1 мартдаги 58-сон қарори. Нишанов Рустам Маманкулович Сертификатлаш ва парвозларни амалга оширилишини назорат қилиш бўлими бошлиғи
Пак Виталий Юревич Сертификатлаш ва парвозларни амалга оширилишини назорат қилиш бўлимининг эксплуатантларни, авиация ўқув юртларини сертификатлаш бўйича бош мутахассис- инспектори
4. Аэродромларни сертификатлаш ва аэродромлар атрофида объектларни жойлаштириш учун рухсатномалар бериш бўлими Парвозлар хавфсизлигига тахдид солиши мумкин бўлган фаолиятни амалга ошириш учун рухсатнома бериш Ўзбекистон Республикаси вазирлар Махкамасининг “Парвозлар хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган фаолиятни амалга ошириш учун рухсатнома бериш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2014 йил 11 августдаги 226-сон қарори. Нигматуллаев Ислом Нусратилла угли Аэродромларни сертификатлаш ва аэродромлар атрофида объектларни жойлаштириш учун рухсатномалар бериш бўлими бошлиғи
Мадаминов Музаффар Маъмуржонович Аэродромларни сертификатлаш ва аэродромлар атрофида объектларни жойлаштириш учун рухсатномалар бериш бўлими бош мутахассис- инспектори
Номланиши Ишлаб чиқарилган йили (қурилган) Сони Жорий ҳолати
1 Автомобил Lasetti 2 CDX 2014 y. 1 яроқли
2 Автомобил Lasetti 2 CDX 2014 y. 1 эксплуатация қилинмайди
3 Автомобил Damas VAH 1998 y. 1 эксплуатация қилинмайди
4 Автомобил Nexia 3 2018 y. 1 эксплуатация қилинмайди
5 Гараж - дизел бино (180 кв.м.) 2004 y. 1 яроқли
6 Машиналар учун соябон (95 кв.м.) 2003 y. 1 яроқли
7 Маъмурий бино (4177 кв.м) 1989 y. 1 яроқли
Харажатлар номи Харажат
коди
Коди
сатрлари
Белгиланган бюджетга мувофиқ Нақд пул харажатлари Тахминий қолдиқ
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 07 2 316 061 200,00 2 111 723 457,77 204 337 742,23
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 08 577 103 500,00 507 386 431,20 69 717 068,80
II-группа "Начисления на заработную плату" X 11 577 103 500,00 507 386 431,20 69 717 068,80
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 12 322 489 000,00 251 005 921,24 71 483 078,76
Коммунальные услуги 4220000 13 137 192 000,00 118 797 897,88 18 394 102,12
Электроэнергия 4221000 14 82 211 000,00 78 371 263,20 3 839 736,80
Горячая вода и тепловая энергия 4223000 15 38 431 000,00 29 078 042,23 9 352 957,77
Холодная вода и канализация 4224000 16 13 598 000,00 9 678 518,20 3 919 481,80
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 4225000 17 2 952 000,00 1 670 074,25 1 281 925,75
Содержание и текущий ремонт 4230000 18 26 100 000,00 16 028 400,00 10 071 600,00
Машины, оборудования и техника 4234000 19 26 100 000,00 16 028 400,00 10 071 600,00
Транспортные средства 4234100 20 8 100 000,00 7 793 000,00 307 000,00
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 21 18 000 000,00 8 235 400,00 9 764 600,00
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 26 61 716 000,00 46 275 762,00 15 440 238,00
Прочие материальные оборотные средства 4252000 27 61 716 000,00 46 275 762,00 15 440 238,00
Товарно-материальных запасов 4252100 28 23 445 000,00 18 548 862,00 4 896 138,00
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) 4252110 29 13 925 000,00 12 361 588,00 1 563 412,00
Расходы на приобретение бумаги 4252120 30 9 520 000,00 6 187 274,00 3 332 726,00
Одежды, обуви и постельных принадлежностей 4252200 31 1 332 000,00   1 332 000,00
Топливо и ГСМ 4252500 32 36 939 000,00 27 726 900,00 9 212 100,00
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 33 97 481 000,00 69 903 861,36 27 577 138,64
Расходы на обучение 4291000 34 6 600 000,00 6 355 052,00 244 948,00
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 35 67 781 000,00 46 076 715,36 21 704 284,64
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 36 32 387 000,00 12 830 740,36 19 556 259,64
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 37 35 394 000,00 33 245 975,00 2 148 025,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 38 23 100 000,00 17 472 094,00 5 627 906,00
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 39 23 100 000,00 17 472 094,00 5 627 906,00
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 4700000 40 121 220 000,00 121 213 734,00 6 266,00
Социальные пособия работодателей 4730000 41 121 220 000,00 121 213 734,00 6 266,00
Социальные пособия, предоставляемые работодателями в денежной форме 4731000 42 121 220 000,00 121 213 734,00 6 266,00
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 43 11 994 000,00 7 496 324,16 4 497 675,84
Различные прочие расходы 4820000 44 11 994 000,00 7 496 324,16 4 497 675,84
Текущие 4821000 45 11 994 000,00 7 496 324,16 4 497 675,84
Различные прочие расходы 4821100 46 11 994 000,00 7 496 324,16 4 497 675,84
IV-группа "Другие расходы" X 49 455 703 000,00 379 715 979,40 75 987 020,60
Всего расходов: - - 3 348 867 700,00 2 998 825 868,37 350 041 831,63

Саҳифанинг охирги янгиланиш санаси: 30.08.2022 11:05:45

Чоп этиладиган нусхаси