Юқори ташкилот

Ўзбекистион Республикаси Транспорт Вазирлиги

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 1-февралдаги ПФ-5647-сонли "транспорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги фармони билан Ўзбекистон автомобил транспорти агентлиги негизида Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирлиги ташкил етилди.

Вазирлик автомобил, темир йўл, ҳаво, Дарё транспорти, метро, шунингдек, йўл хўжалигини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича давлат бошқаруви органи ҳисобланади;

Вазирликнинг ваколати ва вазифалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 1 февралдаги "Ўзбекистон Республикаси транспорт вазирлиги фаолиятини ташкил етиш тўғрисида"ги ПҚ-4143-сонли қарори билан белгиланган.

Вазирлик ўзига Юкланган вазифа ва функсияларни бевосита ва унинг таркибига кирувчи ҳудудий бўлинмалар ва идоравий мансуб ташкилотлар орқали амалга оширади.

Вазирликнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

1) транспортнинг барча турларини Ўзбекистон Республикасининг ягона транспорт тармоғига интеграциялаш ва янги самарали транспорт-логистика тизимларидан фойдаланиш асосида биргаликда ривожлантиришга қаратилган ягона давлат транспорт сиёсатини ишлаб чиқиш;

2) транспорт ва логистика хизматлари бозорининг ривожланишини рағбатлантириш, истеъмолчиларнинг барча тоифалари учун машҳурлигини таъминлаш, шунингдек, саноатга инвестицияларни жалб етишга қаратилган транспорт соҳасида ягона тариф сиёсатини амалга ошириш;

3) халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш, логистика тизимини такомиллаштириш, мамлакатнинг транспорт салоҳиятидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик субйектларининг транспорт-логистика хизматларидан фойдаланиш харажатларини камайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва чора-тадбирларни амалга ошириш;

4) транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш ва мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш;

5) барча транспорт тизимини рақамлаштириш бўйича илғор ахборот технологияларини жорий етиш, Ўзбекистон Республикаси ягона ўзаро боғлиқ транспорт тизимини истиқболли ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

6) автомобил йўллари соҳасида ягона техник сиёсатни амалга ошириш, фойдаланувчиларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда автомобил йўллари, аеропортлар ва аеропортлар, вокзаллар, темир йўллар ва бошқа транспорт инфратузилмаси обйектларини молиялаштириш, лойиҳалаштириш, қуриш, таъмирлаш ва улардан фойдаланиш масалаларини комплекс ҳал етишни таъминлаш;

7) транспорт соҳасида назоратни амалга ошириш, фуқаро авиацияси ва експериментал ҳаво кемаларида авария ва фалокатларни, шунингдек темир йўл ва Дарё транспортида авария ва фалокатларни текширишни ташкил етиш ва амалга ошириш;

8) транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида халқаро ва минтақавий ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобига жаҳон транспорт хизматлари бозорида Ўзбекистон Республикасининг миллий манфаатларини таъминлаш;

9) транспорт соҳасидаги мавжуд ва истиқболли еҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда кадрлар тайёрлаш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг илғор усулларини тизимли жорий етиш.

Вазирлик ўзига Юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функсияларни амалга оширади:

а) транспортнинг барча турларини Ўзбекистон Республикасининг ягона транспорт тармоғига интеграциялаш ва янги самарали транспорт-логистика тизимларидан фойдаланиш асосида биргаликда ривожлантиришга қаратилган ягона давлат транспорт сиёсатини ишлаб чиқиш соҳасида;:

транспорт ва йўл хўжалигини ривожлантириш, транспорт соҳаси самарадорлиги ва жозибадорлигини ошириш, транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш бўйича ягона давлат сиёсатини амалга оширади;

тармоқлар ва ҳудудларнинг комплекс, истиқболли ва илмий асосланган режасини ҳисобга олган ҳолда транспорт ва йўл хўжалиги соҳасидаги вазифаларни изчил ва тизимли ҳал етишни таъминлаш билан боғлиқ барча масалаларни ўз ичига олган узоқ муддатли истиқболда транспорт ва йўл хўжалигини ривожлантириш консепсиясини ишлаб чиқади;

транспорт ва логистикани ривожлантириш муаммоларини ўрганишни ташкил етади ҳамда аниқланган муаммоларни ўрганиш натижалари асосида ҳал етиш бўйича таклифлар ишлаб чиқишни, Марказий Осиё ва Йевропа давлатлари ўртасида йўловчи ташиш ва юк оқимини оптималлаштириш йўлларини излашни, миллий транспорт коммуникациялари орқали халқаро ва минтақавий транзитни ривожлантиришни таъминлайди;

халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш, логистика тизимини такомиллаштириш, мамлакатнинг транзит салоҳиятидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик субйектларининг транспорт-логистика хизматлари харажатларини минималлаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади ва чора-тадбирларни амалга оширади;

идоравий мансуб ташкилотлар фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади, уларнинг фаолиятини иқтисодий таҳлил қилади, ушбу ташкилотлар раҳбарлари билан биргаликда уларнинг самарали ишлашини таъминлайди;

експорт ҳажмини ошириш ва импортни оптималлаштириш бўйича самарали сиёсатни амалга ошириш доирасида транспорт ва йўл хўжалиги корхоналарининг експорт-импорт тартиб-таомилларини мониторингини амалга оширади;

транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида ягона техник сиёсатни амалга оширишни ташкил қилади ва мувофиқлаштиради;

Ўзбекистон Республикаси президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг топшириқларига ва шахсий ташаббусига мувофиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқади ва белгиланган тартибда кўриб чиқиш учун киритади;

белгиланган фаолият соҳасига тааллуқли масалалар бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлайди;

техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги фаолият соҳасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича идоравий мансуб ташкилотларнинг фаолиятини ташкил етади ва мувофиқлаштиради;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси ва Сенатига, президент администрациясига, транспорт ва йўл хўжалиги соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича Вазирлар Маҳкамасига, амалдаги халқаро транспорт йўлакларидан самарали фойдаланиш ва кўриб чиқиш учун таклифлар киритади;

вазирликлар ва идоралар, хўжалик юритувчи субъектларнинг транспорт турлари, ривожланиш дастурлари, транспорт тармоқларини ривожлантириш бўйича бошқа ҳужжатлар ва йўл хўжалиги соҳасидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини келишади;

ўз ваколатлари доирасида республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок етади;

Транспорт ва йўл хўжалигини ривожлантириш самарадорлигининг халқаро рейтингларида Ўзбекистон Республикасининг позициясини яхшилаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқади;

б) транспорт ва логистика хизматлари бозорини ривожлантиришни рағбатлантириш, истеъмолчиларнинг барча тоифалари учун уларнинг машҳурлигини таъминлаш, шунингдек, соҳага инвестицияларни жалб етишга қаратилган транспорт соҳасида ягона тариф сиёсатини амалга ошириш соҳасида:

транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида транспорт хизматлари бозорида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ва миллий компаниялар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ягона тариф сиёсатини амалга оширади;

Бозор муносабатларини янада ривожлантириш ва Ўзбекистон Республикасида транспорт соҳасида илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий етишни ҳисобга олган ҳолда, аҳоли ва ташкилотларга кўрсатиладиган транспорт хизматлари тарифларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари, консептуал ёндашувларини белгилайди;

тарифларни шакллантириш ва қўллаш бўйича, шу жумладан, халқаро Қонунчилик ва стандартлар талабларини ҳисобга олган ҳолда норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;

транспорт ва йўл хўжалиги соҳасидаги тариф сиёсати, тарифлар ва йиғимлар масалаларини тартибга солиш, мувофиқлаштириш ва мувофиқлаштиришда иштирок етади;

юк ташиш компаниялари билан ҳамкорликда тарифлар бўйича халқаро йиғилишлар ва конференциялар ўтказиш доирасида таклифлар ишлаб чиқади;

аеронавигация хизматларини тақдим етишда ҳаво майдонидаги фойдаланувчиларнинг еҳтиёжларини қондиришни таъминлайди;

автомобилда ташиш йўналишларини тендер реализация қилиш механизмларини жорий етади, шаҳар, шаҳар атрофи, шаҳарлараро ва халқаро йўловчи йўналишларига хизмат кўрсатиш ҳуқуқини берувчи намунавий шартномаларни ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;

в) халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш, логистика тизимини такомиллаштириш, мамлакатнинг транспорт салоҳиятидан самарали фойдаланиш, тадбиркорлик субйектларининг транспорт-логистика хизматларидан фойдаланиш харажатларини камайтириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ва чора-тадбирларни амалга ошириш соҳасида:

транзит салоҳиятни ривожлантириш, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ўтувчи транзит йўлакларининг рақобатбардошлигини ошириш бўйича таклифлар тайёрлаш орқали ягона транзит сиёсатини амалга оширади;

логистика тизими самарадорлигини ошириш, логистика самарадорлигининг халқаро рейтингларида Ўзбекистон Республикасининг позицияларини яхшилаш ва тадбиркорлик субйектларининг транспорт-логистика хизматларига бўлган харажатларини минималлаштириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқади;

мавжуд транспорт йўлакларини диверсификация қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқади;

мултимодал транспортни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқади;

г) давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш ва транспорт ва йўл хўжалиги соҳасида мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш соҳасида.

Саҳифанинг охирги янгиланиш санаси: 18.05.2020 09:18:59

Чоп этиладиган нусхаси