O想aviatsiya agentligi
Davavianazorat

Odob-axloq qoidalari

Bosh / Faoliyat / Odob-axloq

O想bekiston Respublikasi parvozlar xafvsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Odob-axloq qoidalari

1. O想bekiston Respublikasi parvozlar xafvsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi (Davavianazorat inspeksiyasi) xodimlarining davlat xaridlarini amalga oshirishda rioya etishi lozim bo鼠gan Odob-ahloq qoidalari O想bekiston Respublikasining 泥avlat xaridlari to組喪isida波i 2018 yil 9 apreldagi 472-son Qonuni asosida ishlab chiqilgan.
Davavianazorat inspeksiyasi o想 faoliyati uchun zarur bo鼠gan tovar(ish, xizmat)lar xaridini amalga oshirish jarayonida ushbu Odob-axloq qoidalariga(keyingi o喪inlarda 轍oidalar deb nomlanadi) rioya qiladi.

2. Davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonida quyidagi prinsiplar asosida ish yuritiladi:
davlat buyurtmachisining kasbiy mahorati; asoslanganlik;
ochiqlik va shaffoflik;
tortishuv va xolislik;
mutanosiblik;
Davlat xaridlari tizimining yagonaligi;
moliyaviy mablag鼠ardan foydalanishning oqilonaligi, tejamkorligi, samaradorligi; korrupsiyaga yo鼠 qo惣maslik.

3. Manfaatlar to倉nashuvini oldini olish:
Davavianazorat inspeksiyasi davlat xaridlari bilan shug爽llanuvchi xodimlari, shuningdek xarid komissiyasining a築olari xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirishda o想 ishtirokidagi davlat xaridlariga doir bitimning natijasi bo鼠ishi mumkin bo鼠gan istalgan shaxsiy nafni bevosita yoki bilvosita olish huquqiga ega emas. Yuqorida sanab o奏ilgan shaxslar:
-shaxsiy manfaatdor emasligini, shuningdek o想 oila a築olarining manfaatdor emasligini kafolatlashi kerak, aks holda shaxsiy manfaatdorlik hamda boshqa ishtirokchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlari o喪tasida ziddiyat yuzaga keladi yoki kelishi mumkin; -manfaatlarning istalgan potensial, taxmin qilinayotgan yoki mavjud to倉nashuvi haqidagi axborotning oshkor etilishini kafolatlashi kerak.
Mavjud yoki taxmin qilinayotgan manfaatlar to倉nashuvi to組喪isida xabar topgan, yuqorida nomlari keltirilgan shaxslar bu haqda bevosita rahbarga xabar qilib, bir vaqtning o想ida vakolatli organni xabardor etishi shart. Manfaatlar to倉nashuvi mavjudligi to組喪isida ma値umotlar olgan rahbar uning oldini olish yoki uni bartaraf etish bo惣icha o想 vaqtida choralar ko喪ishi shart.

4. Kasbiy tayyorgarlikni tekshirish tartib-taomillari va unga doir talablar: Davlat xaridlarini amalga oshirishga mas置l etib biriktirilgan xodimlar hamda xarid komissiyasi a築olari kasbiy tayyorgarligi jihatidan o喪natilgan talablarga javob berishi lozim.

5. Davlat xaridlari jarayonida quyidagilarga:
ishtirokchilarni kamsitishga, boshqa ishtirokchilarga zarar yetkazgan holda bir ishtirokchiga imtiyozlar yoki preferensiyalar berishga;
davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatga asoslanmagan usullarini qonunga xilof ravishda tanlashga, davlat xaridlari sub弾ktlariga ta痴ir o奏kazishga, davlat xaridlarida ishtirokchilarning ishtirok etishi to組喪isidagi axborotni oshkor etishga, ularning sonini asossiz ravishda cheklashga yoki ularning malakasiga qo惣ilgan talablarni oshirishga, raqobatga yo鼠 qo惣maslikning, uni cheklashning yoki bartaraf etishning boshqa shakllariga, bundan qonun hujjatlarida belgilangan hollar mustasno;
narxlarni yoki ishtirokchilarni saralash natijalarini buzib ko喪satish maqsadida ishtirokchilarning oldindan til biriktirishiga;
ishonchsiz yoki buzib ko喪satilgan axborotni taqdim etish yoki tarqatishga, shuningdek davlat xaridlari to組喪isidagi axborotdan foydalanishni asossiz ravishda cheklashga;
davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatga asoslangan usullarini chetlab o奏ish maqsadida davlat xaridlari hajmini qismlarga bo鼠ib tashlashga;
ishtirokchilarning sun段y tarzda pasaytirilgan narxlar bo惣icha takliflar berishiga, keyinchalik shartnomani imzolashni yoki uni tegishli tarzda ijro etishni rad etishiga; davlat xaridi tarkibiga texnologik va funksional jihatdan o想aro bir-biri bilan bog鼠iq bo鼠magan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) kiritishga;
firibgarlik, soxtalashtirish va korrupsiyaning namoyon bo鼠ishiga;
moliyalashtirish manbalari va hajmlari mavjudligi to組喪isida tasdiqlarga ega bo鼠magan yoki ajratilgan mablag鼠ar hajmidan ortiq miqdordagi davlat xaridlarini amalga oshirishga yo鼠 qo惣ilmaydi.

6. Xodim tomonidan Qoidalarning buzilishi uni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortish uchun asos bo鼠ishi mumkin.


Sahifaning oxirgi yangilanish sanasi: 29 04 2019 19:38:23.

— Foydali Havolalar